تبلیغات
عاشقانه های یه دختر - دلتنگی …

دلتنگی …
دلتنگــــی پـیــچـیـــــــــده نـیـســتــــــــ . . . !

یــــکـــــــ دل . . . !

یــکـــــــ آســـــمـــــان . . . !

یــکـــ بــــــغـــــض . . . !

و آرزو هـای تـــرکـــــــ خـــــــورده . . . !

بــه هـمــیـــن ســـــــادگـــــــی[ دوشنبه 24 خرداد 1395 ] [ 11:30 ق.ظ ] [ طناز عرفانی ] [ نظرات() ]